ABDULBAKİ ERDOĞMUŞ : Adalet ambalajlı zulüm düzeni

25.03.2023
Müslümanların kendi içinde kavga ve çatışmalara harcadığı enerji ve kaybedilen zamanın tanımını ve tarifini yapmam mümkün değildir.
Egemenlik ve iktidar savaşlarında, mezhep ayrışmalarında ve etnik çatışmalarda harcanan zamanın, insan kayıplarının, tahribat ve yağmanın sınırı yoktur. Bu kavgalardan hiçbirisinin nedeni ‘hukuku tesis etmek’ ve ‘adalet düzeni kurmak’ değildir.
Emevîler, Abbasiler, Fatımiler, Osmanlılar ve günümüz ulus devletlerinde kavgaların nedeni…