FAİK ÖCAL : Halil İnalcık’ın ŞAİR VE PATRON’u

FAİK ÖCAL : Halil İnalcık’ın ŞAİR VE PATRON’u
16.9.2023
Halil İnalcık bu eserinde patron (devlet ricali) ve şair (kelam ehli) ilişkisini irdeler. Biz buna kılıç ve kalem ilişkisinin sosyolojik bir zeminde incelenmesi de diyebiliriz.
İnalcık eserinde Osmanlı Devleti’ndeki padişahlar ile şairleri esas alır, onlardan çeşitli örnekler verir.
Her kılıç kalemini yaratır. Kılıcın sesini en iyi biçimde dillendiren kalemler ödüllendirilir. Keskin kılıçlar güçlü kalemler gerektirir. Tersi de geçerlidir: Keskin kalemler güçlü kılıçlara hizmet eder.
Kılıç gücünü göstermek için vardır…