Kitaplar / Books:


Çağdaş Sosyal Demokrasinin Oluşumu

Sosyal demokrasi nedir? Tarihsel çerçevede sosyal demokrasinin doğuşu anlatılıyor. Kitap eleştirmenleri tarafından “sosyal demokrasi hakkında Türkçe yazılmış en iyi çalışma” olarak nitelendirildi. Hil Yayın, 221 sayfa, 1984.

Bu çalışmanın genişletilmiş baskısı “Sosyal Demokrasinin Kuruluşu” başlığıyla İmge Kitabevi tarafından yayınlandı. 243 sayfa, 2001.

AA

AAAA

Kötü Yönetilen Türkiye – Örnek vaka DSP

Bu çalışma iki temel önerme üzerine kurulu.

Türkiye’nin önünde iki yol var. Ya Avrupa ile bütünleşecek, ya da Rusya’nın güneyi, Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu’yu kapsayan küresel istikrarsızlığın merkezi alanı içine yuvarlanacak. Üçüncü seçenek yok. Ülkenin kaderi 21. yüzyılın ilk çeyreğinde belli olacak.

İkincisi, Türkiye’nin başarısızlığının önemli nedenlerinden biri, siyasi partilerimizin çürük kurumsal yapılar üzerine kurulu olması. Türkiye’yi yönetemeyen çürük yapılar, Demokratik Sol Parti (DSP) somut örneği üzerinden anlatılıyor.

Haftalarca ‘en çok satanlar’ listesinde kaldı ve 2. sıraya kadar yükseldi. Kitap Yayınevi, 296 sayfa, 2005.

aaaaa

Çoğulcu Toplum ve Demokrasi

Türkiye’nin temel sorunlarını ele alan yazılar:

  • Demokrasi ve özgürlük.
  • Sosyal demokrasi ve bilimsel sosyalizm.
  • Ordu ve siyaset.
  • Kürtler ve Aleviler.
  • Refah ve AKP serüveni.
  • İklim değişikliği.

Bence Kitap, 317 sayfa, 2015.

Ortadoğu ve Avrupa Arasında Türkiye

İsrail, Filistin, Suriye, Irak, Mısır ve İran’la yaşanan somut sorunlar üzerinden Ortadoğu ilişkilerimiz;

Kıbrıs, Gümrük Birliği, AB üyeliği, Rusya ve Balkan ülkeleri bağlamında Avrupa ilişkilerimiz ele alınıyor.

Berikan Kitap, 290 sayfa, 2020.

AA

Cihatçı Selefilik Niçin Ortaya Çıktı?

Yeryüzünde hemen herkes El Kaide ve IŞİD (Daeş) gibi Cihatçı Selefi örgütlere karşı, bu örgütleri bitirmeye çalışıyor. Ama hiç kimsenin elinde sağlam bir mücadele stratejisi yok!

Bu çalışmanın basit bir iddiası var: Bu örgütler sadece askeri yöntemlerle bitirilemez. Doğru mücadele stratejisi için, her şeyden önce bu örgütlerin niçin doğduğunu görmek gerekir.

Bu çalışmada, Cihatçı Selefi örgütlerin niçin ortaya çıktığı anlatılıyor.